Abychom vyhověli zákonné povinnosti ČR (zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů) Vás tímto žádáme souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které vstoupilo v platnost 25. května 2018.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují Identifikační údaje: jméno a příjmení, email, popř. i telefonní kontakt, pokud nám ho poskytnete a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte) nebo od spolupracujících třetích stran (Booking.com, apod.). Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. Údaje nebudou využity za účelem marketingových, či jiných kampaní a nebudou poskytnuty třetím stranám k těmto účelům. Osobní údaje musíme ze zákona na výzvu předložit ke kontrole orgánům veřejné moci (př.: Policii ČR, Magistrátu hl. města Prahy, apod.). Pro účely těchto kontrol je vedena tzv. Domovní kniha v tištěné formě, která je bezpečně uložena. Osobní údaje jsou dále uchovávány v digitální formě v hlavním počítači a externím disku a jsou zabezpečeny dvojím přihlášením pomocí hesel a šifrováním. Prostřednictvím tohoto dokumentu nám poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketningový souhlas, který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání našich produktů a služeb a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.